Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

0
13279
Proverbs in tamil
Proverbs in tamil

தமிழ் பழமொழிகள் | Proverbs in tamil | Palamoligal in Tamil | palamozhi

Proverbs in tamil – வணக்கம் , அணைத்து தமிழ் நண்பர்களுக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கம், இந்த பதிவில் நாம் தமிழில் பழமொழிகள் பார்க்கலாம். பழமொழிகள்என்றாலே நம் வாழ்க்கைக்கு ஒரு தத்துவம் என்று சொல்லாம். இந்த காலத்தில் நம் ஒரு செயல் செய்யும் பொது தவறு செய்து தன் அந்த செய்யலை கற்று கொள்ளமுடியும். அதே போல முன் காலத்தில் முனோர்கள் தவறு செய்து கற்று கொண்ட செய்யலை நமக்கு பழமொழிகள் வாலிலாக வெளிபடுதுகிரர்கள். நம் எதாவது தவறு செய்யும் பொது தாதா பாட்டி இருந்தால் நமக்கு பழமொழிகள் வாயிலாக முன்னெச்சரிக்கை செய்வார்கள். இதுவே பழமொழிகள் முக்கிய பண்பு ஆகும். நாம் 300 பழமொழிகள் இந்த பதிவில் காண்போம்.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி.

சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை.

காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான்.

உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.

பூமியைப்போலப் பொறுமை வேண்டும்.

முளையில் கிள்ளாதது முற்றினால், கோடாலிகொண்டு வெட்ட வேண்டும் .

சொல்வல்லவனை வெல்லல் அரிது.

கட்டிக்கொடுத்த சோறும் கற்றுக்கொடுத்த சொல்லும் எத்தனை நாள் நிற்கும்.

அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்.

நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு.

ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு.

வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

தங்கம் தரையிலே தவிடு பானையிலே.

குல வழக்கம் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது.

மாரடித்த கூலி மடி மேலே.

ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு.

பல துளி பெருவெள்ளம்.

கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு.

கொல்லைக்குப் பல்லி , குடிக்குச் சகுனி

எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ?

கண் கெட்ட பின்னர் சூரிய நமஸ்காரம்.

கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு.

களை பிடுங்காப் பயிர் காற்பயிர்.

தேன் ஒழுக பேசி , தெருவழியே விடுகிறது.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

நாவு அசைய , நாடு அசையும்.

இட்டவர்கள், தொட்டவர்கள் கெட்டவர்கள், இப்போது வந்தவர்கள் நல்லவர்கள்.

மனம் போல வாழ்வு.

உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு.

ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.

பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி.

அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?

மாடு கெட்டால் தேடலாம், மனிதர் கெட்டால் தேடலாமா?

குலத்துக்கு ஈனம் கோடாலிக்காம்பு.

மீதூண் விரும்பேல்.

எடுக்கிறது பிச்சை ஏறுகிறது பல்லாக்கு.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

பக்கச் சொல் பதினாயிரம்.

கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை?

போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.

அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்.

நாற்பது வயதுக்கு மேல் நாய்க் குணம்.

கடன் வாங்கியும் பட்டினி, கல்யாணம் பண்ணியும் சந்நியாசி.

தூரத்துப் பச்சை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி.

அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும்.

கொள்ளிக்கு எதிர்போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர்போகலாது.

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது.

மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு.

ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.

ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி.

முள்ளை முள்ளால் எடு.

வந்ததை வரப்படுத்தடா வலக்காட்டு ராமா?

நெருப்புப் பந்திலிலே மெழுகுப் பதுமை ஆடுமோ?

குடி வைத்த வீட்டிலே கொள்ளி வைக்கலாமா?

பொங்கின பால் போயப்பால்

அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

ALSO READ : புதிதாக கட்டிய இல்லத்திற்கு அழகிய தமிழ் பெயர்கள் | புதிய வீட்டு பெயர்கள் | House Names in Tamil

லும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா?

பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும்.

கண்டால் காமாச்சி நாயகர் , காணவிட்டால் காமாட்டி நாயகர்.

ஊர் எல்லாம் வாழ்கிறது என்று வீடு எல்லாம் அழுது புரண்டாலும் வருமா ?

அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது.

சும்மா கிடக்கிற சங்கை ஊதிக்கெடுத்தான் ஆண்டி.

கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா?

அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான்.

ஒண்டிக்காரன் பிழைப்பும் வண்டிக்காரன் பிழைப்பும் ஒன்று.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

பழமொழிகள் மற்றும் விளக்கம் :-

கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும்.

பொருள்: வைக்கோல்களை ஒன்றாகச் சேகரிப்பது ‘வைக்கோல் போர்’ எனப்படும். இதில் சிறு தீ பிடித்தாலும் காய்ந்த மரு எளிதில் தீப்பிடித்து விடும். தீயை அணைக்க வேண்டும் என்றால், தீக்குழம்புகளை விட்டு வைக்காமல் அணைக்க வேண்டும்.

சருகைக் கண்டு தணலஞ்சுமா

பொருள்: காய்ந்த இலை சருகு எனப்படும். தண்டல் என்றால் நெருப்பு, காய்ந்த இலைகள் கொண்ட தீக்குளிகள் எளிதில் எரியும். அதனால் பயப்பட வேண்டாம். ஒரு ஹீரோ இந்த எளிய நபரிடமிருந்து ஓட பயப்பட மாட்டார். இத்தகைய சூழ்நிலைகளை விளக்குவதற்கு இந்தப் பழமொழி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஏழைபேச்சு அம்பலம் ஏறாது

பொருள் : பண்டைக் காலத்தில் கற்றறிந்த அறிஞர்கள் கூடி விவாதித்த இடம் அம்பலம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அங்கு, இன்று பணம் படைத்தவர்கள் மதிக்கப்படுவது போல், பணம் படைத்தவர்களின் பேச்சும் சிலரால் மதிக்கப்பட்டது.

பந்திக்கு முந்து, படைக்கு பிந்து

பொருள்: நமது கை (வலது கை) உண்பதற்கு முந்தியது. படைக்கு செல்லும் நேரத்தில் (போர் நடக்கும் நேரம்) இடது கையில் வில்லை ஏந்தி வலது கையால் பின் இழுத்து அம்பு எய்வோம். வலப்புறம் எவ்வளவு தூரம் திரும்புகிறதோ, அவ்வளவு வேகமாக அம்பு செல்கிறது. பந்துக்கு முன், படைக்குப் பின் என்ற சொல்லின் பொருள் இதுதான்.

அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டான்

பொருள் : ஆதி எனப்படும் இறைவனின் திருவடிகளில் அடைக்கலம் புகுபவர்களுக்கு இறைவன் உதவுவது போல் சொந்த சகோதர சகோதரிகள் கூட உதவ மாட்டார்கள் என்பதே இதன் உண்மைப் பொருள்.

அடாது செய்தவன் படாது படுவான்

பொருள்: பல அநியாயச் செயல்களைச் செய்பவன் ஒரு கட்டத்தில் தன் செயல்களின் பலனை அனுபவிப்பான்.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

அடிநாக்கில் நஞ்சு நுனிநாக்கில் அமிர்தம்

பொருள்: இயல்பிலேயே தீயவர்கள் தம்மை வெளியில் நல்லவர்களாகக் காட்டுகிறார்கள் என்று பொருள்.

கழுதைக்கு வாக்கப்பட்டு உதைக்கு அஞ்சலாமா?

பொருள்: ஒரு காரியம் பயனற்றது என்று தெரிந்த பிறகும் அதில் ஈடுபட்ட பிறகு ஏற்படும் விளைவுகளை நினைத்து வருந்தக்கூடாது.

மிதித்தாரை கடியாத பாம்புண்டோ

பொருள்: ஒரு செயலுக்கு வினையை அனுபவிக்காதவர் எவருமில்லை.

கரும்பும் எள்ளும் கசக்கினால் தான் பலன்.

பொருள்: எந்த ஒன்றையையும் அதை பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே நன்மை அளிக்கும்.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

உண்டவன் பாய் தேடுவான் உண்ணாதவன் இலை தேடுவான்

பொருள்: ஒருவன் தன் வேலையில் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த வேலையை அவன் மேற்கொள்வான். அப்படிச் செய்யாத ஒருவர் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்.

கெட்டவனுக்கு உற்றார் கிளையிலும் இல்லை

பொருள்: தீய குணமும் நடத்தையும் கொண்ட ஒருவன், அவனுடைய உறவுகளால் அவனுடைய சொந்தக்காரனாகக் கூடக் கொள்ளப்படமாட்டான்.

அறுக்கத் தெரியாதவன் இடுப்பில் ஆயிரம் கதிர் அரிவாள்

பொருள்: ஒன்றும் அறியாவிட்டாலும் ஏதோ தெரிந்தது போல் நடிக்கும் ஒருவரைக் குறிக்கிறது.

கூரை ஏறி கோழி பிடிக்காதவன் வானம் ஏறி வைகுண்டம் போறானாம்

பொருள்: எந்தத் துறையிலும் சிறு முயற்சியைக் கூட செய்யாதவன், பெரிய முயற்சியில் வெற்றி பெறுவான் என்று சொல்ல முடியாது.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

அப்பன் அருமை செத்தால் தெரியும்

பொருள்: ஒரு குடும்பத்தில் தந்தை இறந்த பிறகு, குடும்பம் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறது. அதேபோல, ஒன்றை இழக்கும் வரை அதன் அருமை நமக்குத் தெரியாது.

ஊதாரிக்கு பொன்னும் துரும்பு

பொருள்: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எதன் மதிப்பும் தெரியாது.

உறவு போகாமல் கெட்டது கடன் கேட்காமல் கெட்டது

பொருள்: உறவினர் வீட்டிற்குச் செல்லவில்லை என்றால், உறவு நிலைக்காது. கடன் வாங்கப்படாமல் இருந்தால், அதை திரும்பப் பெற முடியாது.

செக்கை வளைய வரும் எருதுகள் போல

பொருள்: எந்த ஊக்கமும் இல்லாமல் ஒரே காரியத்தைச் செய்பவர்களைக் குறிக்கிறது.

சேர இருந்தால் செடியும் பகை

பொருள்: நீங்கள் ஒருவருடன் மிக நெருக்கமாக இருந்தால், பகை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

துணை போனாலும் பிணை போகாதே

பொருள்: ஒருவன் எவருக்கும் எதற்கும் பந்தமாக இல்லாதிருப்பது நல்லது.

கர்மத்தினால் வந்தது தர்மத்தினால் தொலைய வேண்டும்.

பொருள்: நாம் செய்த தீமையை ஒரு நல்ல செயலால் ஈடு செய்ய வேண்டும்.

நண்டு கொழுத்தால் வலையில் தங்காது.

பொருள்: ஒருவன் ஏதோ ஒரு வகையில் உயர்ந்தவனாக மாறும்போது, பழைய நிலைக்குத் திரும்ப விரும்புவதில்லை.

உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகக் காட்டிக் கொள்வது வீண்.

ஊசியின் கண்ணிலே ஆகாயத்தை பார்த்தது போல

பொருள்: பிடிவாதக்காரர்கள் தாங்கள் அறிந்ததை உண்மையென்றும், தாங்கள் செய்வதையே சரியானதென்றும் நினைக்கிறார்கள்.

Proverbs in tamil | பழமொழிகள் | Palamoligal in Tamil | palamozhi

இருகினால் களி இளகினால் கூழ்

பொருள்: எந்த விஷயத்திலும் நமக்கு எந்த விதத்திலும் நன்மை உண்டு.

சாப்பிள்ளை பெற்றாலும் மருத்துவச்சிக் கூலி தப்பாது.

பொருள்: மருத்துவச்சிகள் ஊதியம் பெற வேண்டும். குழந்தை இறந்து பிறந்தாலும், அதற்குக் குழந்தை செலுத்த வேண்டும்.

எரு கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய்

பொருள்: இந்தப் பழமொழி ஒரு மருத்துவப் பழமொழி. எரு கேட்டர் என்றால் மலச்சிக்கல் என்று பொருள். கடுகு மலச்சிக்கலுக்கு சிறந்த மலமிளக்கியாகும். குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்த தாய்மார்களுக்கும் இது பொருந்தும்.

ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.

பொருள்: ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன் கவனமாகப் பரிசீலித்த பின்னரே தொடங்கப்பட வேண்டும். அது இல்லாமல் தொடங்கினால், அது அதிக வேகத்தைக் கொடுக்கும்.

ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஒக்கும்.

பொருள்: வலிமையானவர்கள் தங்கள் வலிமையால் ஒரு ஏழைக்கு தீங்கு விளைவித்தால், அவர் எதிர்க்க முடியாது, கசந்து அழுகிறார். இப்படிப்பட்ட வேதனைக் கண்ணீர் தீமை செய்பவரை யாராக இருந்தாலும் அழித்துவிடும்.

யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே

பொருள்: ஒரு விஷயத்தின் அறிகுறிகளை அது நிகழும் முன்பே அறிவோம்.

ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கழுதை மேய்க்க

பொருள்: நாம் எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்தாலும், நாம் விரும்புவதைப் பெறுகிறோம்.

பல தமிழ் பழமொழிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்குள்ள அனைத்து தமிழ் பழமொழிகளுக்கும் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தமிழ் பழமொழிகள் பலருக்கு உதவும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்.

ALSO READ : காமராசரின் வாழ்க்கை வரலாறு | Kamarajar history in tamil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here