மூன்று எழுத்து சொற்கள் | Three Letter Words in Tamil 50

Three Letter Words in Tamil – வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய இலக்கியப் பதிவில் மூன்றெழுத்து வார்த்தைகளை பதிவிட்டுள்ளோம். முதலில் தமிழ் மொழியைப் பேசக் கற்றுக் கொள்ளும் ஆரம்பநிலை மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வகையான குறுகிய சொற்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாங்காவின் மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள் என்ன என்பதை அறிய தொடர்ந்து படியுங்கள்.

மூன்று எழுத்து சொற்கள்மூன்று எழுத்து சொற்கள் தமிழ்
தைலம்இறகு
குதிரைசிற்பி
தவளைதொப்பி
பன்றிஓடம்
நத்தைதாமரை
கரடிபல்லி
நண்டுபடகு
ஓணான்கூண்டு
அம்மிகோலம்
இறால்முத்து
Three Letter Words in Tamil

மூன்று எழுத்து சொற்கள்
3 எழுத்து சொற்கள்
மேகம்முட்டை
பஞ்சுநாகம்
ஐந்துபச்சை
வாத்துகாகம்
இட்லிபெட்டி
பத்துமயில்
அரிசிஇஞ்சி
கொக்குகுயில்
ஆந்தைபறவை
நகம்மலர்
Three Letter Words in Tamil
மூன்று எழுத்து சொற்கள்3 எழுத்து சொற்கள்
ஐவர்மரம்
நிலம்பெயர்
உதடுநுங்கு
கோவில்கடல்
கதவுகோபம்
மிளகுபூச்சி
கிணறுபூட்டு
வயல்தமிழ்
உப்புசுக்கு
காற்றுநேரம்
Three Letter Words in Tamil
மூன்று எழுத்து சொற்கள்Moondru ezhuthu sorkal
கழுகுகாளான்
குருவிதயிர்
நாக்குவிரல்
ஈசல்அருவி
விரல்வானம்
அம்மாஇரவு
வண்டிஒன்று
பயிர்அப்பா
முயல்நீலம்
மூக்குமுயல்
Three Letter Words in Tamil