க வரிசையில் உள்ள சொற்கள் | Ka Varisai Words in Tamil | Ka Letter in Tamil

Ka Varisai Words in Tamil – தமிழ் எழுத்துக்களில் க என்ற வரிசை முதல் கட்டத்துடன் தொடங்குகிறது. இந்த வரியில் பல்வேறு வார்த்தைகள் உள்ளன. அத்தகைய வரிசையின் அடிப்படையில் அனைத்து வகையான சொற்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடக்கப் பள்ளியில் படிக்கும் இளைய மாணவர்களுக்கு அல்லது எழுத்துக்களில் புதிய சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவோருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களைத் தவிர இன்னும் பல சொற்கள் உள்ளன. அதை அவ்வப்போது இந்தப் பக்கத்தில் புதுப்பிப்போம். முதலில், க என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் பல்வேறு சொற்களை உங்களுக்காக கீழே பட்டியலிட்டுள்ளோம். அதை நன்கு அறிந்து உங்களுக்குத் தேவையான இடங்களில் பயன்படுத்தவும்.

க வரிசை சொற்கள் தமிழில்Ka Varisai Sorkal
கருவிகள்கட்டுரை
கருத்துகம்மல்
கணவன்கவனம்
கடை விரல்கள்ளு
கரகாட்டம்கற்பகம்
கத்திகலங்கரை விளக்கு
கஞ்சிகட்டணம்
கஞ்சம்கம்பளிப்பூச்சி
கச்சிதம்கடுக்காய்
கடைசிகடிவாளம்
க வரிசை சொற்கள் 10
க வரிசை சொற்கள் தமிழில்Ka Letter in Tamil
கருடன்கட்டில்
கல்விகதிர்
கசிவுகடிதம்
கம்பளம்கற்றாழை
கருப்புகதிரவன்
கண்மணிகங்காரு
கழுதைகப்பல்
கயல்கடல்
கலைகரும்பு
கழுகுகட்சி
க வரிசை சொற்கள்
க வரிசை சொற்கள்ka varisai words in tamil
கர்ப்பம்களிமண்
கரம்கனிகள்
கற்பவிருட்சம்கற்புடைமை
கயிறுகடிகாரம்
கட்டுப்படுத்துதல்கல்யாணம்
கண்ணாடிகழித்தல்
கண்டம்கட்டிசோறு
கள்வன்கற்றவன்
கடம்பன்கரு
கட்டம்கன்னம்
க வரிசை சொற்கள்
க வரிசை சொற்கள்Ka Varisai Words in Tamil
கல்கட்டுப்பாடு
கம்புகதவு
கண்கரி
கடமைகழுத்து
கரடிகத்தரிக்கோல்
கண்டுபிடிகடை
கணினிகம்பி
கடுகுகணக்கு
கட்டிடம்கண்ணியம்
கவிதைகடமை
Letters Begins With க