கல்வி பற்றிய பழமொழிகள் | Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil

Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil – கல்வி என்பது ஒரு சமூக நிறுவனமாகும், இது ஒரு மனிதனை உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சியில் அறிவு மற்றும் நல்லொழுக்கத்தின் மதிப்புடன் வளர்க்க உதவுகிறது. உலகில் மனிதனுக்கு கல்வியே சிறந்த செல்வம், அதற்கு இணையான செல்வம் வேறு இல்லை என்பது இதன் பொருள். இது கல்வியின் சிறப்பை தெளிவாக காட்டுகிறது. கல்வியைப் பற்றி பேச வேண்டுமானால், அதைப் பற்றி பேசலாம். இந்த இடுகையில், கல்வி பற்றிய சில பழமொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

கல்வி பற்றிய பழமொழிகள் பத்து அல்ல இருப்பது ஒன்று பழமொழிகள் – Proverbs About Education In Tamil

 1. கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒருபோதும் வயதாகவில்லை.
 2. கற்றல் கசப்பானது, கற்றல் இனிமையானது.
 3. கல்வி கெட்ட குணத்தை சரி செய்யும்.. நல்ல குணத்தை பிரகாசிக்கும்.
 4. கற்காதவன் அறிவில்லாதவன்.
 5. கல்வி மூலம் நாகரிகம் பரவியது.
 6. கல் மனம் மனதைப் போல் தீயதல்ல.. கற்ற மனம் நல்லதல்ல.
 7. நாட்டின் முதல் தூண் கல்வி.
 8. சந்தேகமே அறிவின் திறவுகோல்.
 9. அறிவு சக்தி.
 10. அறிவு வரும் ஆனால் ஞானம் நிலைத்திருக்கும்.
 11. Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil | கல்வி பற்றிய பழமொழிகள்
 12. அனுபவம் இல்லாத அறிவு பாதி கலைஞனை ஆக்குகிறது.
 13. அரை அறிவு ஆபத்தானது.
 14. நம்மை அறிவதே நமது அறிவு.
 15. அறிவைப் பெருக்குபவர் துன்பத்தை அதிகரிக்கிறார்.
 16. மறைந்திருக்கும் அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் வேறுபாடு இல்லை.
 17. அறிவு சுமை.
 18. அறிவுக்கு அதன் விலை தெரியும்.
 19. அறிவு ஒரு நல்ல மனிதனை ஆரம்பிக்கிறது.. ஆனால் அது அவனை நிறைவு செய்கிறது.
 20. அறிவியல் என்பது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவு.
 21. Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil | கல்வி பற்றிய பழமொழிகள்
 22. அறிவு இல்லாத ஆர்வம் சுடர் இல்லாத நெருப்பு.
 23. கலையும் அறிவும் தரும் உணவும் மதிப்பும்.
 24. கற்றது கையின் அளவு, கல்லில்லாதது உலகின் அளவு.
 25. அரைகுறையாகப் படித்து முற்றிலும் வழுக்கை.
 26. அறிவு இல்லாத ஆர்வம் சுடர் இல்லாத நெருப்பு.
 27. மாணவர்கள் சென்ற இடம் சிறப்பு.
 28. கல்லில்லாதவன் கண்ணில்லாதவன்
 29. ஒரு தவம், இரண்டு கல்வி.
 30. நீங்கள் செல்லும் ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு சிறந்த கல்வி
 31. Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil | கல்வி பற்றிய பழமொழிகள்
 32. கல்வி கற்றலில் கசப்பானது: கற்றலில் இனிப்பு.
 33. கல்வி இல்லாத செல்வம் அழகு இல்லாத அழகு.
 34. படித்த இளைஞன் முதியவன்
 35. கல்வி ஒன்றே அழியாத செல்வம்
 36. அரசனும் கற்றவர்களை விரும்புகிறான்
 37. சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது.
 38. சந்தேகமே அறிவின் திறவுகோல்.
 39. நம்மை அறிவதே நமது அறிவு.
 40. அரசனும் கற்றவர்களை விரும்புகிறான்.
 41. Kalvi Patriya Pazhamozhigal in Tamil | கல்வி பற்றிய பழமொழிகள்
 42. அறிவுக்கு அதன் விலை தெரியும்.
 43. தெரிந்து கொள்வது கெட்டதா?
 44. அரை அறிவு ஆபத்தானது.
 45. அறியாமை இருக்கும் இடத்தில் ஞானத்தைத் தேடாதே.
 46. அறிவு இல்லாத ஆர்வம் சுடர் இல்லாத நெருப்பு.
 47. கற்றவர்களுக்கு ஆயிரம் சொற்பொழிவுகளை வழங்குபவர்.
 48. அறியாமை நட்பு மிகவும் உன்னதமானது.
 49. “அறிவது அறிதல்”.
 50. தன்னலமற்ற கல்வி ஒருவருக்கு உயரும்.
 51. கெட்ட குணத்தை சரி செய்யும் கல்வி நல்ல குணத்தை மிளிரச் செய்கிறது.
 52. கல் மனம் போல், பொல்லாத குழந்தை போல் புகழ் இல்லை.
 53. மறை அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் வேறுபாடு இல்லை
 54. “குச்சினி கறி மதிப்பற்றது”