திருக்குறள் 50

maybolii-admin 4 months ago
0

50 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் சங்க கால இலக்கியம். இந்த இலக்கியம் பதினெட்டாம் புத்தகம் எனப்படும்…