50 எளிமையான திருக்குறள்கள்

maybolii-admin 1 month ago
0

50 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் சங்க கால இலக்கியம். இந்த இலக்கியம் பதினெட்டாம் புத்தகம் எனப்படும்…